Napredak u izgradnji

Praćenje aktivnosti na gradištu...